Ventetid

Hvis du har en lægehenvisning

Hvis du har en lægehenvisning, er der desværre ventetid for at få en samtale, hvilket er meget beklageligt. Det er beklageligt, da man jo typisk har er ret stort behov for at få hjælp, når man kontakter en psykolog.

Hvis der er rimelig udsigt til at lave aftaler med nye klienter, kan jeg skrive dig op på venteliste, og så tilbyder jeg nye tider efter tur. Hvis der i perioder er meget lange udsigter til at kunne tilbyde en tid til samtale, foreslår jeg i stedet at tage kontakt til andre psykologer.

Ventetid for andre

Hvis du selv eller din sundhedsforsikring skal betale for dine samtaler, er der typisk lidt kortere eller begrænset ventetid. Dette kan forekomme uretfærdigt eller urimeligt, men det skyldes, at jeg (og andre psykologer) har nogle få timer om ugen reserveret til klienter, der kommer uden lægehenvisning, og disse aftaler er der ikke så stor efterspørgsel på.