Fyraftensmøder

Jeg kommer gerne ud og holder oplæg på jeres arbejdsplads om arbejdsglæde og stressforebyggelse eller andre arbejdsrelaterede emner, som I kan have behov for viden om eller inspiration til.