Velkommen

Har du brug for at tale med en psykolog?

Mange mennesker oplever i en periode af deres liv at have det dårligt og sidde fast i problemer, som de ikke selv kan finde en løsning på.

Måske oplever man en indre usikkerhed, ensomhed, tristhed eller utilfredshed, som ikke forsvinder af sig selv.

Måske oplever man, at der er ting eller forhold i hverdagen, som er svære at klare, og som familie og venner ikke kan hjælpe med at løse.

Måske er man blevet syg eller har mistet et nærtstående menneske eller andet, som var betydningsfuldt.

Måske oplever man at få stress-symptomer eller ikke at have det rigtig godt på sit arbejde.

Blandt andet i situationer som disse kan mange mennesker have glæde af samtaler hos en psykolog. Enten enkelte samtaler eller et forløb over et stykke tid. Vi drøfter og aftaler undervejs, hvor mange samtaler, der er nødvendige.

Psykolog Birgitte Ellegaard Jensen

Jeg arbejder typisk med

  • Depression og angst
  • Sorg og krise
  • Spiseforstyrrelser
  • Stress og udbrændthed
  • Alvorligt syge og deres pårørende
  • Pårørende til sindslidende
  • Eksistentielle problemer
  • Personlig udvikling
  • Kræftpatienter

Kontakten og fordybelsen skaber forandringen

I samtalen er der fokus på, hvad du har brug for, og på hvordan du gerne vil have dit liv skal være. Fokus på hvordan dit liv bliver godt og meningsfyldt.

“Min erfaring er, at det er kontakten mellem psykologen og klienten og fordybelsen i samtalen, der har indflydelse på, at der sker forandring”.

At få hjælp til at fordybe sig i sig selv, sine følelser, tanker og behov, giver mulighed for at forstå sig selv og de psykologiske mekanismer bedre.

Ved at få indsigt i sig selv, er det muligt at få nye følelsesmæssige oplevelser og se nye handlemuligheder i livet.